מדרג החומרה של קנסות תעבורה

מדיניות אכיפה מחמירה ובלתי מתפשרת, אשר נועדה לצמצם את תאונות הדרכים שנגרמות בגלל אי ציות לחוק עומדת בבסיס  העונשים הכבדים המושתים באחרונה על עברייני התנועה. קנסות תעבורה מושתים על פי חמישה מדרגים- החל ב 100 ש"ח (העדר אפוד זוהר ברכב, נסיעה בקלנועית בכביש) וכלה ב 1000 ₪ (שימוש בטלפון נייד ללא דיבורית).

מזה תשע שנים (מאז 2007 ) מענישים שופטים עברייני תנועה על פי תעריפים המבטאים את החמרת המדיניות ואת החומרה שבה נדרשים שופטים למי שאינם מצייתים לחוק, נוהגים בזלזול בחוק, בהפקרות, ברשלנות – לא אחת ברשלנות פושעת, תוך סיכון חיי אדם, לרבות את עצמם.

קנסות תעבורה שכיחים 

קנסות תעבורה

מקובל להניח כי גובה הקנס הוא אמת מידה לבחינת אופן ההלימה של ה"פשע" (במרכאות או בלעדיהן) ובין העונש. לדוגמה: אי חגירת חגורת בטיחות תעלה לכם בקנס של 250 ₪, לוח זיהוי שלא ניתן להבחין בספרות הרשומות עליו תגרור קנס של 500 ₪ ועוד.

כאשר מוטל קנס, על הנקנס לשלמו בתוך 90 יום. אם הקנס לא שולם ולא הוגשה בקשה להישפט- יאמיר גובה הקנס ב- 50%, שעליו תתווסף ריבית בסך 5% שתתעדכן אחת בחצי שנה. מי שלא משלמים את הקנס במועדו מסתכנים באי חידוש רישיון הנהיגה שלהם וחשופים לסנקציות שונות העלולות להינקט נגדם.

הקנס כחלק מהעונש על עבירות תנועה

העונש של עברייני התנועה לא מתמצה רק בקנס, גם אם מדובר בגובה המרבי שלו. עבירות חמורות עלולות לגרום מאסר וקנס גם יחד. גם  העונש על עבירות פחות חמורות לא מסתכם בקנס בלבד; נוספות עליו נקודות הנרשמות לחובת הנהג. אם במשך שנתיים ממועד העבירה צבר הנהג 12 נקודות הוא יחויב לעבור קורס  נהיגה מונעת או אף מבחן תיאוריה. מספר רב יותר של נקודות יחייב אותו למבחן מעשי נוסף. בנסיבות שחומרתן חריגה – יישלל רישיונו.

חשיבות פנייה אל עורך דין תעבורה

אם נתפסתם כחשודים בביצוע עבירה – חשוב להתייעץ לאלתר עם עורך דין תעבורה. הייעוץ שלו עשוי להיות ההבדל בין הודאה לאלתר בעבירה ותשלום קנס עליה לבין העדפת התייצבות למשפט, שבו תוכלו להוכיח, באמצעות העורך דין, אשמה מופחתת, קיומן של נסיבות מקלות, העדר עבר פלילי בכלל ובתחום התעבורה בפרט, או לטעון, ולבסס את הטענה, להעדר אשמה. היכרותו של עורך דין המאומן ומיומן בייצוג נאשמים בנושאי תעבורה את החוק ואת ה"שטח האפור" שבו יכולה לסייע ללקוחותיו להיחלץ בעונש קל, לא אחת ללא כל צורך לשלם קנס.